==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Mỹ điều động 30.000 quân ra Biển Đông đối phó Trung Quốc

Mỹ điều động 30.000 quân ra Biển Đông đối phó Trung Quốc, Thủy quân lục chiến Mỹ có kế hoạch đưa 15% lực lượng tới đảo Hawaii và xa hơn nữa để đối phó sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Mỹ điều động 30.000 quân ra Biển Đông đối phó Trung Quốc

Mỹ điều động 30.000 quân ra Biển Đông đối phó Trung Quốc
10 1 11 21 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==