==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Mỹ điều động 30.000 quân ra Biển Đông đối phó Trung Quốc, Thủy quân lục chiến Mỹ có kế hoạch đưa 15% lực lượng tới đảo Hawaii và xa hơn nữa để đối phó sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Mỹ điều động 30.000 quân ra Biển Đông đối phó Trung Quốc

Mỹ điều động 30.000 quân ra Biển Đông đối phó Trung Quốc
12 1 13 25 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==