==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Đạt-lại Lạt-ma hay Đạt-lai Lạt-ma hay Đa Lai La Ma là danh hiệu của một nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng thuộc trường phái Cách-lỗ. Đạt-lại Lạt-ma là phiên âm Hán Việt từ chữ Hán 達賴喇嘛. Trên thực tế, sách báo tiếng Việt sử dụng thường xuyên Đạt Lai Lạt Ma ...

Tìm hiểu một vài nét văn hóa về ẩm thực ở Trung Quốc Tìm hiểu một vài nét văn hóa về ẩm thực ở Trung Quốc

Đạt-lại Lạt-ma  hay Đạt-lai Lạt-ma hay Đa Lai La Ma là danh hiệu của một nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng thuộc trường phái Cách-lỗ.

Đạt-lại Lạt-ma là phiên âm Hán Việt từ chữ Hán 達賴喇嘛. Trên thực tế, sách báo tiếng Việt sử dụng thường xuyên Đạt Lai Lạt Ma. "Đạt-lại" có gốc từ tiếng Mông Cổ nghĩa là "biển cả" còn "Lạt-ma" là từ tiếng Tây Tạng được dịch từ tiếng Phạn guru गुरू là từ xưng hô dành cho các vị Đạo sư. "Đạt-lại Lạt-ma" có nghĩa là "Đạo sư với trí huệ như biển cả". Trong lối dùng hàng ngày nhiều người còn dùng Phật sống để chỉ Đạt-lại Lạt-ma.

Đạt-lai Lạt-ma

Theo truyền thống của người Tây Tạng, Đạt-lại Lạt-ma là hiện thân lòng từ của chư Phật và Bồ Tát, người chọn con đường tái sinh trở lại kiếp người để cứu giúp chúng sanh. Danh hiệu Đạt-lại Lạt-ma cũng được hiểu là Hộ Tín, "Người bảo vệ đức tin", Huệ Hải, "Biển lớn của trí tuệ", Pháp vương, "Vua của Chánh Pháp", Như ý châu, "Viên bảo châu như ý"...

Danh hiệu Đạt-lại Lạt-ma được vua Mông Cổ Altan Khan phong cho phương trượng của trường phái Cách-lỗ  vào năm 1578. Kể từ 1617, Đạt-lại Lạt-ma thứ 5 trở thành người lãnh đạo chính trị và tinh thần của Tây Tạng. Kể từ đó, người Tây Tạng xem Đạt-lại Lạt-ma là hiện thân của Quán Thế Âm và Ban-thiền Lạt-ma là người phụ chính. Mỗi một Đạt-lại Lạt-ma được xem là tái sinh của vị trước. Vị Đạt-lại Lạt-ma thứ 6 có trình độ học thuật rất cao thâm và cũng là một nhà thơ.

Trái với quan điểm thông thường, Đạt-lại Lạt-ma không phải là người lãnh đạo tinh thần cao nhất của trường phái Cách-lỗ, địa vị này có tên là Ganden Tripa.

Đạt-lai Lạt-ma

Vị Đạt-lại Lạt-ma hiện nay là vị thứ 14, sống lưu vong tại Ấn Độ từ 1959 đến nay. Sư được trao giải Nobel Hòa bình năm 1989, đồng thời là người đại diện Phật giáo xuất sắc hiện nay trên thế giới. Các tác phẩm Sư viết trình bày Phật giáo Tây Tạng và Phật pháp nói chung được rất nhiều người đọc kể cả người trong các nước Tây phương.

Danh sách các vị Đạt-lại Lạt-ma

 • Căn-đôn Châu-ba (1391-1474)
 • Căn-đôn Gia-mục-thố (1475-1542)
 • Toả-lãng Gia-mục-thố (1543-1588)
 • Vinh-đan Gia-mục-thố (1589-1616)
 • La-bốc-tạng Gia-mục-thố (1617-1682)
 • Thương-ương Gia-mục-thố (1683-1706)
 • Cách-tang Gia-mục-thố (1708-1757)
 • Khương-bạch Gia-mục-thố (1758-1804)
 • Long-đa Gia-mục-thố (1806-1815)
 • Sở-xưng Gia-mục-thố (1816-1837)
 • Khải-châu Gia-mục-thố (1838-1856)
 • Xưng-lặc Gia-mục-thố (1856-1875)
 • Thổ-đan Gia-mục-thố (1876-1933)
 • Đăng-châu Gia-mục-thố (1933-nay)

Đạt lai Lạt ma,dat lai lat ma, hành trình, trung quoc

Đạt lai Lạt ma,dat lai lat ma, hành trình, trung quoc
11 1 12 23 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==