==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Vốn là thành phố đông dân, mức độ ô nhiễm nặng thuộc hàng bậc nhất thế giới, Trung Quốc tràn ngập khói bụi, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân và ngành kinh tế trong đó có hành trình. Mới đây, Trung Quốc đã khởi công xây dựng thành phố rừng đầu tiên trên thế giới nhằm đối phó tình trạng ô nhiễm môi trường ...

Trung Quốc xây dựng thành phố rừng đầu tiên chống ô nhiễm

Trung Quốc xây dựng thành phố rừng đầu tiên chống ô nhiễm
87 9 96 183 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==