==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

tìm hiểu lịch sử Ngũ đại Thập quốc - Năm 907, một lãnh chúa là Chu Ôn lật đổ ngai vàng nhà Đường và lập lên triều Lương, một trong năm triều đại ngắn ngủi kế tiếp nhau thống trị bắc Trung Quốc trong nửa thế kỷ: Hậu Đường (923-936), Hậu Tấn (936-947), Hậu Hán (947-950), Hậu Chu (951-959) ...

Lịch sử Trung Quốc : Phần 10 - Ngũ đại Thập quốc - Nhà Tống

Lịch sử Trung Quốc : Phần 10 - Ngũ đại Thập quốc - Nhà Tống
31 6 37 68 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==