==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Tập đoàn quốc tế Vision (Vision International People Group) được thành lập chính thức vào ngày 14-7-1996, hiện có văn phòng đại diện và hoạt động thương mại chính thức tại trên 30 nước. Vision đã có mặt tại Việt Nam từ cuối năm 2002 (7-12-2002). Đến nay hơn hai mươi triệu người từ trên 116 quốc gia đã nâng cao được sức khoẻ của bản thân và gia đình nhờ sản phẩm Vision, và hàng trăm ngàn người đã cải thiện được tình hình tài chính của mình nhờ hợp tác kinh doanh cùng Vision.

Review Hong Kong mùa Hè tháng 4,5,6 Review Hong Kong mùa Hè tháng 4,5,6

Tập đoàn quốc tế Vision

Ngày nay hàng ngàn người trên thế giới đang cảm ơn các nhà phân phối Vision, những người mang tới triết lý Lựa Chọn Sức Khoẻ Tuyệt Hảo và giúp họ có được sự lựa chọn đúng đắn. Vì thế, cùng với việc xây dựng cộng đồng «những người có sức khoẻ tuyệt hảo», Công ty dựng lên ngọn hải đăng, ánh sáng của nó sẽ soi đường định hướng cho tất cả những người kế tục thông minh của mình.

Tập đoàn quốc tế Vision, hành trình trung quoc

Tập đoàn quốc tế Vision, hành trình trung quoc
13 1 14 27 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==