==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Đi Trung Quốc không thể bỏ qua văn hóa đặc sắc nới đây, là một trong những nền văn hóa lâu đời nhất và phức tạp nhất trên thế giới. Các vùng mà văn hóa Trung Quốc thống trị trải dài trên một khu vực địa lý rộng lớn ở miền Đông châu Á với các phong tục và truyền thống rất nhiều điểm khác nhau giữa các thị trấn, thành phố và tỉnh

Con người đã sinh sống ở đất Trung Quốc cách đây hàng triệu năm. Dấu tích người vượn ở hang Chu Khẩu Điếm (gần Bắc Kinh) có niên đại cách đây hơn 500.000 năm. Cách ngày nay khoảng hơn 5000 năm, xã hội nguyên thuỷ ở Trung Quốc bước vào giai đoạn tan rã, xã hội có giai cấp, nhà nước ra đời. Nhưng trong thời đại văn hóa hội nhập giới trẻ trung quốc đang dần quay lưng lại với truyền thống. Chính vì vậy mà các trang phục truyền thống của Trung Quốc đang dần bị mai một dần. Thật may mắn 1 nhóm bạn trẻ đã khôi phục lại truyền thống dân tộc Trung Hoa bằng các mặc các bộ truyền thống đi thăm quan. Bộ ảnh đã gây được tiếng vang lớn và đã được share rộng rãi trên các mạng xã hội. 

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 1

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 2

Tại Thái Lan

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 3

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 4

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 5

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 6

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 7

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 8

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 9

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 10

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 11

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 12

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 13

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 14

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 15

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 16

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 17

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 18

Tại NHẬT BẢN

 

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 19

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 20

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 21

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 22

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 23

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 24

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 25

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 26

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 27

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 28

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 29

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 30

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 31

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 32

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 33

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 34

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 35

TẠI NEPAL

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 36

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 37

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 38

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 39

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 40

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 41

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 42

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 43

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 44

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 45

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 46

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 47

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 48

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 49

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 50

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 51

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 52

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 53

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất - Ảnh 54

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất

Trao Lưu Checkin với quần áo truyền thống cực chất
12 1 13 25 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==