==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Đi Trung Quốc không thể bỏ qua văn hóa đặc sắc nới đây, là một trong những nền văn hóa lâu đời nhất và phức tạp nhất trên thế giới. Các vùng mà văn hóa Trung Quốc thống trị trải dài trên một khu vực địa lý rộng lớn ở miền Đông châu Á với các phong tục và truyền thống rất nhiều điểm khác nhau giữa các thị trấn, thành phố và tỉnh

Bán đảo Cửu Long - Hồng Kông - Trung Quốc Bán đảo Cửu Long - Hồng Kông - Trung Quốc

Con người đã sinh sống ở đất nơi này cách đây hàng triệu năm. Dấu tích người vượn ở hang Chu Khẩu Điếm (gần Bắc Kinh) có niên đại cách đây hơn 500.000 năm. Cách ngày nay khoảng hơn 5000 năm, xã hội nguyên thuỷ ở Trung Quốc bước vào giai đoạn tan rã, xã hội có giai cấp, nhà nước ra đời. Nhưng trong thời đại văn hóa hội nhập giới trẻ nơi đây đang dần quay lưng lại với truyền thống. Chính vì vậy mà các trang phục truyền thống của mảnh đất này đang dần bị mai một dần. Thật may mắn 1 nhóm bạn trẻ đã khôi phục lại truyền thống dân tộc Trung Hoa bằng các mặc các bộ truyền thống đi du lịch. Bộ ảnh đã gây được tiếng vang lớn và đã được share rộng rãi trên các mạng xã hội. 

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 1

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 2

Tại Thái Lan

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 3

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 4

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 5

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 6

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 7

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 8

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 9

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 10

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 11

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 12

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 13

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 14

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 15

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 16

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 17

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 18

Tại NHẬT BẢN

 

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 19

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 20

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 21

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 22

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 23

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 24

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 25

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 26

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 27

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 28

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 29

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 30

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 31

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 32

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 33

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 34

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 35

TẠI NEPAL

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 36

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 37

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 38

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 39

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 40

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 41

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 42

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 43

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 44

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 45

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 46

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 47

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 48

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 49

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 50

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 51

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 52

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 53

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch - Ảnh 54

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch

Cô gái Trung Quốc xinh xắn với quần áo truyền thống để đi du lịch
11 1 12 23 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==